Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2014

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΓΓΡΑΦΟ : ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ
Οδηγίες:
Μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση εγγραφής μέλους εδώ και αφού τη συμπληρώσετε παρακαλούμε υπογράψτε τη και στείλετε τη είτε
α) με fax,
είτε εναλλακτικά
β) με email (χρειάζεται να  σκανάρετε ή να φωτογραφίσετε το υπογεγραμμένο έγγραφο και στη συνέχεια να το στείλετε με email σαν συνημμένο έγγραφο). Οι διευθύνσεις αποστολής ευρίσκονται εντός του εγγράφου